บริษัท ยงสง่า จำกัดFACILITIES & TECHNOLOGIES

ที่ “ยงสง่า” เราเลือกสรรนวัตกรรม เทคโนโลยีตลอดจนเครื่องจักรที่ทันสมัยนำมาใช้ในกระบวนการการผลิต

เพื่อให้เกิดสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็น เครื่องตัด autocut  เครื่อง plot marker ที่สามารถปรัับแต่งตามความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยเครื่องจักรเย็บผ้าหลายรูปแบบที่สามารถรองรับงานได้ทุกแบบ ไม่ว่าความต้องการในการตัดเย็บของคุณจะเป็นแบบใด “ยงสง่า” สามารถดูแลและจัดทำให้ได้อย่างสมบูรณ์

Your Design
We Deliver

TOP